Skauci Króla

Skauci Króla jest to formacja dzieci . Nasz oddział przy wsparciu odpowiedzialnych za   Skautów Króla  w Łomży  zaczyna  formację dzieci członków wspólnoty .    Niezbędne informacje dotyczące idei i celu znajdziecie tu :   http://skaucikrola.pl/index.php/skauci-krola/o-nas