Diakonia Miłosierdzia

Diakonia Miłosierdzia pełni posługę dla osób potrzebujących ze środowiska lokalnego w niezbędnych czynnościach codziennych (np. sprzątanie, zakupy). Docieramy do osób biednych, samotnych, chorych. Włączamy się także w różne akcje charytatywne (lokalne i ogólnopolskie) jak np. „Paczuszka dla Maluszka”, „Spotkanie Wigilijne dla samotnych, seniorów i chorych”.