List do więźnia

Każdy, kto chce się włączyć w to dzieło, może napisać list według podanej instrukcji i przekazać swojemu animatorowi, liderowi wspólnoty lub ks. Jackowi. Osoby spoza Łomży prosimy o przesłanie listu na adres: Wspólnota Theoforos ul.…

Adwent

Adwent, z łacińskiego adventus, czyli „przyjście” to czas pobożnego i radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. W Kościele katolickim okres ten  obejmuje cztery kolejne niedziele i kończy pierwszymi Nieszporami uroczystości Bożego Narodzenia w wieczór…