Paczka dla seniora

Jak pomóc potrzebującym? Obecnością. Bliskością. Rozmową. Dobrym uczynkiem. Zrozumieniem. Poświęceniem swego czasu. Pomocą charytatywną. Modlitwą.

Nasza Wspólnota włącza się w tym roku w niesienie pomocy Seniorom z Domu Dziennego Pobytu “Senior” w Wyszkowie. Prosimy każdego z Was o modlitwę w intencji potrzebujących, osamotnionych, cierpiących. Nie zapominajmy, że są wśród nas.

Otulmy Seniorów swą modlitwą ❤