Modlitwa

O powołania i za powołanych

       MODLITWA O ŁASKĘ POWOŁANIA Panie Jezu znasz moje serce, rozumiesz moje tęsknoty. Wiesz, że jest zdolne kochać. Dziś proszę Cię o łaskę powołania. Jeżeli jestem godna, to ześlij ją dla mnie. Jeżeli mnie widzisz gdzie indziej, to proszę Cię o nią dla innych. Potrzebujesz naszych rąk, by dobrze czynić, naszych serc, by kochać, naszych ust, by głosić Ewangelię. Potrzebujesz naszych nóg, by docierać do każdego. Wejrzyj, Panie, na moją młodość, nie dopuść, bym się zagubiła, daj mi gorliwość, bym dobrze czyniła, wrażliwość, bym dostrzegała potrzeby i pochylała się nad nimi, wymowę, bym dobrze mówiła o Tobie, zdrowie, bym Cię zaniosła tam, gdzie być pragniesz. Spraw, bym tak żyjąc przygotowała się do tej jedynej decyzji- bycia z Tobą na wiek  

MODLITWA O ROZPOZNANIE POWOŁANIA Boże mój, który z miłości dałeś mi życie, zdolności … wierzę, że chcesz bym był szczęśliwy. Powiedz mi, co mam czynić? Jaką drogę wybrać? Weź mnie za rękę, poprowadź mnie, bądź dla mnie Drogą i Światłem. Niech poznam, kiedy i jaki mam uczynić krok. Oddaje Ci moje życie. Pokieruj nim, tak jak chcesz, a mnie obdarz mocą wypełniania Twojej woli. Amen

MODLITWA O POWOŁANIA  ZAKONNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Prosimy Cię, Panie, wejrzyj łaskawie na swój Kościół i obdarzaj go stale nowym potomstwem w rodzinach zakonnych, aby mógł swoje dzieci doprowadzić do zamierzonej świętości i skutecznie przyczyniać się do zbawiania bliźnich. Panie, przyjmij łaskawie nasze modlitwy, które zanosimy do Ciebie, i spraw, aby Twoje rodziny zakonne wiernie Ci służyły i stale się rozwijały.   Daj, Panie, przy pomocy Twojej łaski wytrwale pełnić Twoją wolę, aby za dni naszych rodziny zakonne, służące Tobie, wzrastały w liczbę i zasługi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.                                                                                                                                                                                                                                                       MODLITWA O POWOŁANIA ZAKONNE I KAPŁAŃSKIE                                                                                                                                                                                                                                                                                  O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach swoją Ofiarę. Ty, o Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało Mistyczne – i byli solą ziemi i światłością świata. Rozszerz o Panie Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddanie się służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen

MODLITWA JANA PAWŁA II  ZA OSOBY KONSEKROWANE Maryjo, wizerunku Kościoła-Oblubienicy bez zmarszczki i skazy, która naśladując Ciebie „zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość” – wspomagaj osoby konsekrowane w ich dążeniu do wieczystej i jedynej szczęśliwości.                                                      Zawierzamy je Tobie, Dziewico Nawiedzenia, aby umiały wychodzić naprzeciw ludziom w potrzebie i nieść pomoc, a nade wszystko nieść im Jezusa. Naucz je głosić wielkie dzieła, jakich Bóg dokonuje w świecie, a wszystkie ludy wielbiły Twoje imię. Wspomagaj je w pracy dla dobra ubogich, głodnych, pozbawionych nadziei, ostatnich i tych wszystkich, którzy szczerym sercem szukają Twojego Syna.                                               Do Ciebie, Maryjo, która pragniesz duchowej i apostolskiej odnowy Twoich synów i córek przez miłość do Chrystusa i przez całkowite oddanie się Jemu kierujemy z ufnością naszą modlitwę. Ty, która czyniłaś wolę Ojca okazując gorliwość w posłuszeństwie, męstwo w ubóstwie, a w swym płodnym dziewictwie gotowość na przyjęcie życia, uproś Twego Boskiego Syna. aby ci. którzy otrzymali dar naśladowania Go przez swą konsekrację, umieli o Nim świadczyć swoim przemienionym życiem, podążając radośnie, wraz ze wszystkimi innymi braćmi i siostrami, ku niebieskiej ojczyźnie i ku światłu, które nie zna zmierzchu. O to Cię prosimy, aby we wszystkich i we wszystkim został otoczony chwałą, błogosławieństwem i miłością Najwyższy Władca wszystkich rzeczy, którym jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen

 MODLITWA ZA POWOŁANYCH DO SŁUŻBY W KOŚCIELE Panie, nasz Boże, Jezus Chrystus pouczał swoich uczniów, że nie mają dawać się obsługiwać, lecz służyć braciom, spraw, aby osoby powołane do służby w Kościele były roztropne w działaniu, przyjazne dla wszystkich, których stawiasz na ich drodze, wierne Ewangelii i oddane dziełom miłosierdzia. Niech swoją siłę czerpią z sakramentów i wytrwałej modlitwy. Spraw, aby Twój Syn, który obmył nogi uczniom napełnił ich duchem pokory i miłości. Amen.

            Za kapłanów

Boże, Stwórco rodzaju ludzkiego, który wybrałeś sobie spośród ludzi kapłanów – naczynia Twojego nieprzebranego miłosierdzia i pośredników Twojej zbawczej łaski – prosimy Cię dzisiaj dla nich, w imieniu całego Ludu Bożego, o świętość i wytrwałość w powołaniu. Przez Ofiarę Twojego jednorodzonego Syna, która spełnia się na każdym Ołtarzu, pomnażaj w nich apostolską wiarę, wzbudzaj niezachwianą nadzieję i zapalaj ich zwycięską miłością, aby Ciebie nade wszystko i ponad wszystko kochali i spalali się ofiarnie w służbie Kościołowi. Chroń ich przed pokusami ciała i świata, strzeż ich  przed pokusami złego ducha, podtrzymuj ich w chwilach przepracowania i walk, pocieszaj w smutkach i trudach nieodłącznych od misji zbawiania ludzi. Przyjmij nasze modlitwy i ofiary w intencji kapłanów i złącz je z Ofiarą Twego umiłowanego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Maryjo, Matko Chrystusa Najwyższego Kapłana, wzmacniaj wszystkich Jezusowych kapłanów w ich odpowiedzialnym i wyjątkowym powołaniu. Wypraszaj dla nich błogosławieństwo Twojego Syna oraz dar miłującego czuwania przed Nim w Najświętszym Sakramencie. W szczególności polecam Twojemu wstawiennictwu kapłana ………, który z woli Bożej stał się mym duchowym bratem aż do kresu mych ziemskich dni. Otocz go płaszczem swej macierzyńskiej opieki i naucz go miłować sercem otwartym dla każdego  tak, aby był apostołem Chrystusowej nadziei i miłości, aby niósł otuchę tam, gdzie panuje zwątpienie, pojednanie tym wszystkim, którzy są skłóceni i radość smutnym. Uproś Boga Ojca, by mój duchowy brat był pasterzem według Serca Jezusowego. Amen.

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały. Udziel mu miłości i światła Ducha Swego. Daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O, Boski i Najwyższy Kapłanie,  niech moc miłosierdzia Twojego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od sideł i zasadzek diabelskich, które nieustannie zastawia na dusze kapłańskie. Niech moc miłosierdzia Twego, Panie, kruszy i w niwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz.

Duchu Święty, Duchu mądrości, prowadź kapłanów;

Duchu Święty, Duchu światłości, oświecaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu czystości, uświęcaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu mocy, wspieraj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie; ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

Boże, źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że w swojej dobroci obdarzyłeś księdza ………….   godnością kapłaństwa. Zapragnąłeś, by był on szczególnym narzędziem w Twoim ręku. Powierzam Ci jego dzisiejszy dzień, a Ty mocą Ducha Świętego prowadź, kieruj i bądź z nim. Polecam Ci jego duszę i ciało. Polecam jego radości i nadzieje, wszystkie trudy i dolegliwości. Uczyń go szczęśliwym kapłanem i człowiekiem, otaczaj życzliwymi ludźmi. Spraw, aby nieskalanym umysłem, niewinnym sercem i czystym ciałem zawsze Tobie służył. Amen