Home > Diakonie > Diakonia Specjalna

Głównym zadaniem Diakonii Specjalnej jest organizacja spotkań integracyjnych dla członków wspólnoty i ich rodzin (Wieczory Pogodne, ogniska/grille, wycieczki, wieczory filmowe, Sylwester), organizacja transportu oraz prowadzenie zabaw.