List do więźnia

Każdy, kto chce się włączyć w to dzieło, może napisać list według podanej instrukcji i przekazać swojemu animatorowi, liderowi wspólnoty lub ks. Jackowi. Osoby spoza Łomży prosimy o przesłanie listu na adres: Wspólnota Theoforos ul.…