Adwent

Adwent, z łacińskiego adventus, czyli „przyjście” to czas pobożnego i radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. W Kościele katolickim okres ten  obejmuje cztery kolejne niedziele i kończy pierwszymi Nieszporami uroczystości Bożego Narodzenia w wieczór…